een handelsmerk van
NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

slider left
slider right
project logo

Ontwikkelingen

Contractaanpassing 

Tot eind 2009 bood Tectona investeringen in haar plantage aan in de vorm van een opbrengstrecht op de eindkap van houtopstand. Het wordt langzamerhand duidelijk dat aan de bestaande contractbepalingen grote fiscale nadelen kleven, 

Tectona heeft een alternatief ontwikkeld om deze nadelen te vermijden door de contractvoorwaarden zo aan te passen dat de opbrengst op een andere, fiscaal gunstigere manier, bij de participanten terecht komt. Dit alternatief is aan de participanten voorgelegd.

Obligatielening

Ter financiering van de kosten die samenhangen met het AFM toezicht en de eindkap van het teak heeft Tectona een 5-jarige obligatielening tegen een vaste rente van 5,8% per jaar, maandelijks uit te betalen, uitgeschreven, waaraan participanten deel kunnen nemen. 
news logo

Mededelingen

Het klonenprogramma van Tectona

De plantage van Tectona in Brazilië heeft al sinds 2005 testen met klonen gedaan. Na ruim 10 jaar kan geconcludeerd worden dat deze klonen ongehoord goede resultaten hebben. De uiteindelijke houtproductie van de klonen zal twee keer zo hoog zijn als die van teakplanten uit kiemzaden.
Meer lezen
Meer lezen

Optimaal dunnen

Bij de start van een plantage worden er vrij veel bomen op een hectare geplant. Afhankelijk van de groei worden vervolgens stapsgewijs bomen verwijderd (gedund) zodat enerzijds de bomen niet zo dicht op elkaar staan dat zij elkaars groei belemmeren en er anderzijds voldoende bomen overblijven om zoveel mogelijk bijgroei te behouden.
Meer lezen
Meer lezen

Uw CO2 rendement

Een hectare teak neemt bij de hoge jaarlijkse aangroei, zoals Tectona heeft, over de 20-jarige groeiperiode van het teak, gemiddeld ruim 10 ton CO2 per jaar op. Dit is ongeveer gelijk aan de uitstoot die een gemiddeld gezin door verwarming, autogebruik e.d. veroorzaakt.
Meer lezen
Meer lezen

Prijsontwikkeling

In eerdere mededelingen is de prijsontwikkeling van teakhout gemeten aan die van de laagste kwaliteit zaaghout uit Birma. Dit werd gedaan omdat er geen bruikbare opbrengstgegevens zijn van plantageteak. 
Meer lezen
Meer lezen