NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

slider left
slider right

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

Hieronder kunt u de jaarrekeningen van de NV HBM downloaden.
Iedere jaarrekening bevat de cijfers van dat jaar en van het voorafgaande jaar. Omdat de jaarrekening van de NV HBM pas opgemaakt kan worden nadat die van de dochtermaatschappij in Brazilie is opgemaakt en goedgekeurd, verschijnt zij pas driekwart jaar na het betrokken boekjaar.

Jaarrekening 2006
Jaarrekening 2008
Jaarrekening 2010
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020