een handelsmerk van
NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

slider left
slider right
project logo

Ontwikkelingen

Contractaanpassing 

Tot eind 2009 bood Tectona investeringen in haar plantage aan in de vorm van een opbrengstrecht op de eindkap van houtopstand. Het wordt langzamerhand duidelijk dat aan de bestaande contractbepalingen grote fiscale nadelen kleven, 

Tectona heeft een alternatief ontwikkeld om deze nadelen te vermijden door de contractvoorwaarden zo aan te passen dat de opbrengst op een andere, fiscaal gunstigere manier, bij de participanten terecht komt. Dit alternatief is aan de participanten voorgelegd.

Obligatielening

Ter financiering van de kosten die samenhangen met het AFM toezicht en de eindkap van het teak heeft Tectona een 5-jarige obligatielening tegen een vaste rente van 5,8% per jaar, maandelijks uit te betalen, uitgeschreven, waaraan participanten deel kunnen nemen.