NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

slider left
slider right
In 2015 heeft Tectona Forestry een obligatielening uitgegeven, waarop voor 1.010.000 euro werd ingeschreven.
De mogelijkheid om in te schrijven liep tot begin 2017.
Hieronder de informatie die over de obligatielening verstrekt is.Haal meer uit uw spaargeld

met een obligatielening, af te lossen in 2020, tegen 5,8% rente per jaar die maandelijks wordt uitbetaald.


De waarde van een participatie in de plantage Tectona Agroflorestal Limitada groei al meer dan 17 jaar mee met de voortreffelijke groeiresultaten. Tectona begint nu de eerste voorbereidingen te treffen voor de eindkap van de 1998 aanplant in 2018. De kosten van die voorbereidingen worden op de opbrengst van de eindkap in mindering gebracht. Ter dekking van die kosten geeft Tectona een obligatielening uit waaraan u deel kunt nemen.

Een aantrekkelijk rendement

De vaste rentevergoeding van 5,8% tot maximaal 6,4% wordt maandelijks uitbetaald. Meerdere obligaties voor een deelnemer veroorzaakt minder kosten. Dat voordeel krijgt u, zodat uw rente op kan lopen tot 6,4%. Het rendement dat u ontvangt, staat in schril contrast met de rente die u ontvangt op uw spaarrekening bij de bank.
 
  obligatiebedrag   rente   bedrag per maand   bedrag per jaar
  10.000 euro   5,8%    40,33 euro     580 euro
  15.000 euro   5,8%    72,50 euro     870 euro
  30.000 euro   5,8%   145,00 euro   1.740 euro
  50.000 euro   6,4%   266,67 euro   3.200 euro

Een korte looptijd

De obligaties worden 1 juni 2020 afgelost, maar kunnen op uw verzoek, wanneer de omstandigheden dit toelaten, ook eerder afgelost worden. Een vrij groot deel van de obligaties kan waarschijnlijk desgewenst al in 2019 afgelost worden.

Zekerheden

Obligaties zijn bedrijfsleningen en de kwaliteit van de obligaties wordt daarmee bepaald door de soliditeit van de uitgevende onderneming. Tectona Forestry is de plantage met eigen geld begonnen en is nog steeds grootaandeelhouder in de plantage. Met een eigen vermogen van meer dan 5 miljoen euro. en hoge toekomstige inkomsten uit hout- en grondverkopen in de komende jaren, is Tectona een zeer solide partner.
Uitgebreide informatie, zoals cash-, winst- en balans prognoses van Tectona Forestry voor de periode 2015 t/m 2020 kunt u vinden in het Memorandum van de obligatielening.

Risico's

Naast natuurlijke risico’s als stormschade, zijn er ook marktrisico’s als een tegenvallende prijsontwikkeling, inflatie- en valutarisico’s en algemene risico’s zoals die van de besteding van de middelen, calamiteiten en juridische en fiscal risico’s. Een volledig overzicht van alle mogelijke risico’s vindt U in het Memorandum.

Informatie Memorandum

Wanneer U belangstelling hebt, kunt u zich nader informeren door het Memorandum te downloaden. Het Memorandum is een dermate omvangrijk document dat we het in drie delen gesplitst hebben om het downloaden te vergemakkelijken:
Memorandum 
Bijlagen
Statuten Tectona

Rapportage Obligatielening 

Download hier de rapportage per 18 april 2019
Hout van de plantage wordt o.a. als kozijnonderdelen verwerkt in de fabriek Guavira

Disclaimer

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig de belegging beschrijven. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. Het informatiememorandum bevat een volledige beschrijving van de kosten en de risico’s. U dient zelf te bepalen of deze propositie bij u past.