NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

slider left
slider right

Update Tectona September 2019


De volgende Nieuwsbrief verschijnt zodra er gegevens uit Brazilië beschikbaar zijn.Ondertussen willen we met deze update U meer inzicht verschaffen in het traject van kappen tot uitbetalen.

Stappen bij het verwerken van de eindkap

Voor wat het verwerken van de eindkap betreft, zijn er de volgende stappen:
a) kappen, uitslepen, selecteren naar diameterklassen, opslaan, drogen;
b) verkooponderhandelingen, transport regelen (vrachtwagen of trein, afhankelijk van beschikbaarheid);
c) opladen, transporteren, opslaan op het haventerrein, containers inladen;
d) inladen, verschepen;  
e) verzamelen en samenvoegen van alle financiele gegevens;
f) afrekening per participant bepalen;

In theorie zouden deze stappen in ruim 6 maanden doorlopen kunnen worden, ware het niet dat er een aantal andere zaken zijn die daarbij roet in het eten blijven gooien.

Kappen en opslaan kan alleen in het droge seizoen gebeuren, dat loopt van mei tot oktober. In de eerste maanden van het droge seizoen zit er nog veel vocht in de bomen, waardoor de bomen zwaarder zijn en de transportkosten hoger. Daarom is er in 2018 pas in juli begonnen met de eindkap, waardoor het kapseizoen in dat jaar maar 3 maanden duurde.


Incidenten die vertragingen veroorzaakten


In het afgelopen jaar zijn er een aantal incidenten voorgekomen, zoals stakingen, transportblokkades met de daardoor veroorzaakte transportproblemen en veel te hoge transportkosten, IT-problemen bij overheidsdiensten waardoor exportdocumenten niet verstrekt werden, valutaproblemen in India waardoor verkopen stagneerden en een dodelijk ongeluk op de plantage met arbeidsinspecties die de zaak stillegden. Samen veroorzaakten ze een behoorlijke vertraging van de eindkap.

Deze vertragingen zorgden ervoor dat er in 2018 slechts 48 hectaren van de 300 hectaren 1998-aanplant van participanten gekapt konden worden. 
Het was ook de reden waarom in 2018 maar weinig teak geexporteerd kon worden en de export daarna pas langzaam op gang kwam. 

Iedere verkooppartijen bevat een bepaalde diameterklasse


De stammen zijn verdeeld in stukken van, naar boven toe, afnemende diameter. Iedere boom bevat dus stukken van verschillende diameter. Per diameterklasse worden verkoopparijen gevormd. Het hout van een perceel komt daarmee in verschillende verkooppartijen terecht. In zo'n partij kan ook hout van een ander perceel, maar wel van dezelfde diameterklasse terechkomen. Nauwgezet administreren is dus een must.

De grotere diameters vinden hun weg in containers naar (vooral) India. De kleinere diameters worden lokaal in Brazilië verkocht.
Het resultaat van een perceel kan pas bepaald worden als alles achter de rug is en ook de laatste partij verkocht en afgewikkeld is.


Kosten zijn per verkoop, per perceel of voor de hele plantage


Bij het bepalen van de opbrengst van een bepaald perceel komen de gegevens uit diverse bronnen.

Iedere verkooppartij heeft zijn eigen transport-, haven- en verkoopkosten, die doorberekend worden per m3 van een bepaalde diameterklasse. Verschillende verkooppartijen kunnen dus een verschillende opbrengst per m3 van dezelfde diameterklasse hebben. Prijzen zijn namelijk afhankelijk van voortdurende wisselende factoren, zoals valutaverhoudingen, vraag en aanbod, transportkosten enzovoort.

De oogst-, uitsleep- en opslagkosten zijn per perceel en worden omgeslagen over het aantal m3 commercieel hout, ongeacht de diameterklasse van het hout. Deze kosten drukken dus harder op kleinere diameters (met een lagere opbrengst) dan op grotere diameters (met een hogere opbrengst).

Er zijn diverse soorten heffingen en belastingen die geheven worden over de omzet van een verkooppartij of over de totale omzet van de plantage. Ook die kosten worden omgeslagen over het aantal kubieke meters hout waarop de heffing betrekking heeft. Over export (grotere diameters) zijn die heffingen hoger dan over inlandse verkopen (kleinere diameters en brandhout).

Administratief samenvoegen


Administratief komen al deze gegevens uit diverse bronnen bij elkaar wanneer de opbrengst per perceel berekend gaat worden.
Zolang er een gegeven nog niet bekend is, bijvoorbeeld omdat de verkoop van een bepaalde verkooppartij nog niet afgerond is, kan er nog geen afrekening worden opgemaakt. Maar ook gegevens als nog af te dragen belastingen of overheadkosten die pas na verloop van tijd te bepalen zijn, kunnen behoorlijk in de weg zitten.