NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

slider left
slider right

Uw CO2 rendement

Uw CO2 rendement

dinsdag 15 december 2015

Een hectare teak neemt bij de hoge jaarlijkse aangroei, zoals Tectona heeft, over de 20-jarige groeiperiode van het teak, gemiddeld ruim 10 ton CO2 per jaar op. Dit is ongeveer gelijk aan de uitstoot die een gemiddeld gezin door verwarming, autogebruik e.d. veroorzaakt. De CO2 uitstoot van alle gezinnen in Nederland opgeteld, is ongeveer 1/3-de deel van het totaal. De rest is het gevolg van algemene zaken, zoals wegtransport en industrie.

Vergelijk met uw eigen CO2 uitstoot

Op www.greenseat.nl kunt u uw eigen uitstoot van CO2 berekenen, waarbij rekening gehouden wordt met factoren als uw autogebruik, het aantal vliegreizen en uw energiegebruik.
Bij het gemiddelde autogebruik van 14.000 kilometer per jaar met een benzineauto die 1 op 14 rijdt, wordt 1.000 liter benzine verbrand. Dat veroorzaakt 2,8 ton CO2 uitstoot. Dit wordt gecompenseerd door een participatie met 360 bomen oorspronkelijke aanplant (0,28 hectare).

Wanneer u met 2 personen een vliegreis maakt naar bijvoorbeeld Turkije (ca. 2.500 km) dan veroorzaakt dat 1,4 ton CO2 uitstoot. De kleinste teakparticipatie (200 bomen) compenseert dat al.

Uitgaande van de compensatieprijzen die Greenseat hanteert, kunt U zeggen dat er per hectare teak voor een bedrag van 82,50 euro per jaar CO2-compensatie geleverd wordt. Anders gezegd: uw teakparticipatie levert ongeveer een kwart procent extra rendement door de CO2 compensatie.


MGM metingen naar CO2 opslag op de plantage

De plantage heeft in 2008 door het Amerikaanse bedrijf MGM een rapport laten opstellen om de hoeveelheid CO2 te bepalen die op de plantage opgeslagen is. Om de statistische betrouwbaarheid van de metingen binnen een foutmarge van 10% te brengen is het aantal meetplotjes uitgebreid. Het rapport komt tot de conclusie dat er eind 2008 op 1.500 hectaren teakaanplant 370.000 ton C02 in de bomen vastgelegd is. Bij deze berekening is de opname door aanplant jonger dan 2 jaar niet meegenomen. Dit cijfer houdt in dat er per hectare per jaar gemiddeld 35 ton C02 opgeslagen is. De opslag van CO2 is in de eerste 10 jaar van een teakboom hoger dan in de tweede tien jaar, maar het ziet er naar uit dat per hectare in totaal na 20 jaar minstens 500 ton CO2 opgeslagen is. Dit cijfer ligt aanmerkelijk hoger dan de voorheen door Tectona gebruikte ramingen. Deze ramingen waren gebaseerd op de opname van CO2 door een gemiddeld natuurbos. De uitkomst van de metingen benadrukt nogmaals de hoge aangroei op de plantage.