NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

slider left
slider right

Milieuwetgeving

maandag 14 december 2015

De Braziliaanse wetgeving op het gebied van milieu wordt de komende tijd aangescherpt. In het gebied van de plantage was tot voor kort de regel dat 20% van de land- en bosbouwgrond in natuurlijke staat moest blijven of daar in teruggebracht moest worden. De strook grond langs een kreek moest tot een bepaalde breedte natuurlijk blijven en alle natuurlijke stukken moesten met elkaar in verbinding staan om het voor dieren mogelijk te maken zich over natuurlijk terrein te verplaatsen. Deze bepalingen worden in nieuwe wetgeving strenger. Zo moet de bosreserve meer dan 20% gaan bedragen en de natuurlijke strook rond kreken moet breder worden.

Deze nieuwe wetgeving kost de overheid niets want het zijn verplichtingen die opgelegd worden aan landbouw-, veeteelt- en bosbouwbedrijven. Sterker nog, deze wetgeving levert de overheid geld op want een hoger percentage van de grond in natuurlijke staat brengen, kan door bestaande bedrijven in veel gevallen alleen bereikt worden door elders stukken bestaand bos op te kopen en dat aan het bedrijf toe te voegen. Meestal is die aan te kopen bosgrond in handen van de overheid.

De plantage krijgt ook met de gevolgen van de nieuwe wetgeving te maken. Het is geen reële optie om een gedeelte van het aangelegde en gedurende vele jaren onderhouden teakbos te vernietigen en weer in oorspronkelijke staat te brengen. Dat zou een zinloze kapitaalvernietiging betekenen.

Tectona heeft daarom, in afwachting van hoe de nieuwe wetgeving er uit komt te zien, in samenspraak met de koper van een gedeelte van de plantage, van de koopsom een bedrag van 700.000 euro afgezonderd in een depot voor o.a. de toekomstige aankoop van bosreserve.